Regulamin

 

I Warunki ogólne

 

 

1. Właścicielem sklepu internetowego Wydawnictwa Baltazar Games, dostępnego pod adresem www.baltazargames.pl/makiety jest

 

Wydawnictwo Baltazar Games Karol Leniec
Szczaniec 197e/29 ; 66-225 Szczaniec
NIP: PL 927-185-96-21 ; REGON: 080222468
Rachunek BZ WBK: 53 1090 1593 0000 0001 1070 9921

e-mail kontaktowy: karolleniec (at) wp.pl

 

2. Niniejszy regulamin określa warunki realizacji zamówień w sklepie z makietami wydawnictwa Baltazar Games. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i związany postanowieniami regulaminu z chwili złożenia zamówienia w sklepie.

 

3. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.

 

4. Do dokonania zakupu niezbędne jest podanie swoich danych adresowych, adresu e-mail i numeru telefonu w odpowiednim momencie procesu zakupów. Prawidłowe przeprowadzenie zakupu może wymagać założenia konta użytkownika.

 

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, brak numeru telefonu) mogą nie być rozpatrywane.
Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów i dowolnych zmian w ofercie sklepu, jednak ceny podane w momencie składania zamówienia obowiązują do czasu jego realizacji i nie podlegają zmianie.

W sklepie obowiązuje minimalna wartość zamówienia, poniżej której zamówienia nie będą realizowane.

 

6. Zdjęcia poszczególnych produktów mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu oryginalnego produktu.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

II Warunki realizacji zamówień i zwrotów

 

1. Wszystkie ceny w sklepie podane są w walucie polskiej (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podawana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili składania zamówienia.

 

2. Do każdego zamówienia dołączana jest faktura VAT przesyłana do klienta przez wiadomość e-mail w formacie .pdf.

 

3. Jedyną akceptowaną formą płatności w sklepie jest przedpłata w formie przelewu na konto.

 

4. W przypadku niedostępności części towarów z zamówienia klient jest o tym informowany i podejmuje decyzje o sposobie jego dalszej realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania na zamówienie, jego częściowa realizacja, lub anulowanie całości zamówienia).

 

5. W przypadku zapłaty za zamówienie, które z różnych powodów nie może zostać zrealizowane, pieniądze zostaną zwrócone przelewem w terminie do 7 dni od momentu anulowania bądź zmiany zamówienia.

 

6. Zamówienie jest uważane za przyjęte do realizacji dopiero w momencie zaksięgowania zapłaty na koncie sklepu.

 

7. Klient ma prawo wprowadzić zmiany lub zrezygnować z zamówienia do czasu otrzymania wiadomości o wysłaniu zamówienia do druku.

 

8. Wprowadzanie zmian w zamówieniu przebiega za pośrednictwem adresu e-mail: karolleniec (at) wp.pl

 

9. Koszty dostawy są stałe i wliczone w koszt zamówienia.

 

10. Przesyłki wysyłane są do druku w czasie maksymalnie dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie sklepu. Z drukarni trafiają bezpośrednio do klienta za pośrednictwem kuriera.

 

11. Przesyłki zagraniczne i realizacja zamówień zagranicznych możliwa jest jedynie po wcześniejszym ustaleniu ich szczegółów. Ustalenie szczegółów przebiega poprzez kontakt na adres e-mail: karolleniec (at) wp.pl

 

12. Zgodnie z Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), istnieje możliwość rezygnacji z produktu kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 

13. Zwracany towar wraz z otrzymanym dowodem zakupu należy odesłać na adres sklepu. Sklep gwarantuje zwrot ceny towaru wraz z kosztem przesyłki w ciągu 7 dni roboczych od momentu odebrania zwróconego towaru i/lub podania numeru konta wskazanego do zwrotu, pod warunkiem dostarczenia produktu do sklepu. Koszt odesłania produktu nie podlega zwrotowi.

 

14. Jeśli produkt otrzymany przez klienta jest niepełny lub uszkodzony (np. w wyniku transportu) należy go jak najszybciej odesłać na adres sklepu wraz z dowodem zakupu i jak najdokładniejszym opisem zaistniałej wady. W przypadku zwrotu z powodu naszego błędu bierzemy na siebie również zwrot kosztów dostarczenia towaru do sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

15. Możliwe (i mile widziane) jest wcześniejsze ustalenie kwestii związanych ze zwrotem poprzez kontakt na adres e-mail: karolleniec (at) wp.pl

 

16. Uszkodzony produkt zostanie wymieniony na inny (o ile będzie to możliwe) i wysłany do nabywcy na koszt sklepu, lub dokonany zostanie zwrot ceny produktu na zasadach analogicznych do podanych w punkcie 13.